Predĺžená záruka

Čo je to predĺžená záruka?

Predlžená záruka je príplatková služba, ktorá vám predĺži platnosť štandardnej 24 mesačnej záruky na zakúpený produkt o ďalších 12 mesiacov nad rámec zákonnej povinnosti. Ide o službu, ktorú je možné zakúpiť výhradne na hodinky - s výnimkou portfólia hodiniek značky Citizen. Počas predĺženej záruky vám bezplatne opravíme poruchy tovaru ako v zákonnej záručnej lehote. S uplatnenou predĺženou zárukou sa vyhnete zvýšeným nákladom pri prípadnej oprave hodiniek po uplynutí zákonnej záruky.

Aký je poplatok za predĺženú záruku?

Výška poplatku za predĺženú záruku tovaru sa vypočíta automaticky z hodnoty zakúpeného tovaru. Možnosť zakúpiť si predĺženú záruku, ako aj samotná výška poplatku za predĺženú záruku, sú uvedené pri každom produkte z portfólia hodiniek - s výnimkou značky Citizen. Výška poplatku za predĺženú záruku sa môže pri produktoch líšiť – cena za službu je vypočítaná z hodnoty produktu.

Podmienky a obmedzenia uplatnenia

 • Predĺžená záruka sa vzťahuje na opravu hodiniek, ktoré výrobnou vadou alebo chybou materiálu prestali spĺňať ich účel a funkčnosť.
 • Predĺženú záruku je možné využiť iba v prípade, ak hodinky boli používané v súlade s návodom na použitie, kedy išlo o bežné používanie hodiniek.
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie hodiniek, ktoré bolo spôsobené bežným používaním, ako je napríklad prasknutie skla, mechanické poškodenie remienka hodiniek, manuálne vytrhnutie/zlomenie korunky, zatopenie hodiniek cez povytiahnutú korunku, vypadnuté/uvoľnené kamienky (možnosť servisu doplnenia vypadnutých kamienkov, po preverení ich dostupnosti, vieme zrealizovať v rámci zachovania dobrých vzťahov so zákazníkom) nie sú predmetom záručných opráv a iných závad, ktoré neboli spôsobené samotnou výrobou ale mechanickým poškodením samotného užívateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na výmenu batérie po 6 mesiacoch, ktorú ponúkame zákazníkom bezplatne v rámci štandardnej 24 mesačnej záručnej doby nad rámec zákona.
 • Predĺženú záruku na zakúpený tovar nie je možné využiť v prípade, ak boli hodinky opravované mimo spoločnosti CANADA 2015 s.r.o. Opravou hodiniek zo strany iného predajcu padá záruka na zakúpený tovar. Zakúpený tovar na www.timestore.sk je nutné reklamovať iba u predajcu, ktorým je spoločnosť CANADA 2015 s.r.o. Spoločnosť CANADA 2015 s.r.o. nezodpovedá za spôsobené škody na tovare neodborným zásahom, prípadne zásahom iného servisu či spoločnosti.
 • Spoločnosť Canada 2015 s.r.o. nezodpovedá za stratu hodiniek, na ktoré bola uplatnená predĺžená záruka.
 • Predĺženú záruku na hodinky nie je možné uplatniť v prípade, že došlo k poškodeniu, ktoré je spôsobené pádom.
 • Predĺžená záruka na tovar sa vzťahuje iba na hodinky:
 • pri ktorých je predĺžená záruka uvedená na príslušnej stránke www.timestore.sk

 • ktoré boli zakúpené priamo na stránke www.timestore.sk

 • Predĺžená záruka na tovar sa uplatňuje z plnej ceny tovaru, ktorá je uvedená pri produkte na stránke predajcu. Na predĺženú záruku sa nevzťahuje použitie zľavového kódu.

 • Predĺženú záruka nie je možné uplatniť na produkty, ktoré sa nachádzajú v sekcii Second Hand.

V prípade vrátenia tovaru do 30 dní od prevzatia tovaru je vrátený celkový poplatok za predĺženú záruku zákazníkovi späť na jeho bankový účet, ktorý uvedie vo vyplnenom formulári k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Uplatnenie predĺženej záruky

Ak sa zakúpený tovar v rámci predĺženej záruky pokazí, reklamáciu je potrebné riešiť podľa informácií, ktoré sa nachádzajú v sekcii Reklamácia - www.timestore.sk/Stranky/REKLAMACIA

K vybaveniu reklamácie je potrebné priložiť faktúru k objednávke, na ktorej je zakúpená aj predĺžená záruka a vyplnený reklamačný protokol.

Tovar je následne potrebné odoslať na uvedenú adresu, ktorá je uvedená na stránke v sekcii Reklamácia.

Predávajúci na vlastné náklady zabezpečí odstránenie závady do 30 dní od odoslania tovaru.

V prípade, ak predávajúci rozhodne na základe informácii z povereného servisu, že výrobok je neopraviteľný, kupujúci má právo na výmenu tovaru 1:1 alebo na vrátenie finančnej hodnoty tovaru, ktorá bola v deň nákupu.

Predĺžená záruka na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli hodinky v procese reklamácie.

Ak je v priebehu zákonnej záručnej doby tovar reklamovaný a spoločnosť CANADA 2015 s.r.o. vám vráti kúpnu hodnotu tovaru, predĺžená záruka zanikne a poplatok za službu Vám bude vrátený v plnej výške. Ak vám tovar bude vymenený spôsobom 1:1, predĺžená záruka bude platiť automaticky na nový tovar.

Tovar po vybavení reklamácie vám bude zaslaný späť na adresu uvedenú v reklamačnom protokole.

Doba platnosti a ukončenie predĺženej záruky

Výmenou hodiniek za nový kus zaniká platnosť pôvodnej predĺženej záruky, ktorá bola zakúpená na tovar. Kupujúci automaticky na nové hodinky získa predĺženú záruku bezplatne.

Platnosť predĺženej záruky na tovar začína nasledujúcim dňom po ukončení zákonnej záruky na tovar a končí po uplynutí 12 mesiacov od jej začiatku.

Ak na zakúpený tovar už bola raz zakúpená predĺžená záruka, záruku nie je možné opätovne zakúpiť, predĺžiť.

Služba je poskytovaná nad rámec zákonnej záručnej doby výlučne spoločnosťou CANADA 2015 s.r.o. a nie samotným výrobcom tovaru.
 • Bez udania dôvodu 30 dní na vrátenie tovaru

 • Sme overený obchod 97 % spokojnosť

 • 100 % garancia pôvodu Výhradne originálny tovar

 • Expedujeme každý pracovný deň 9618 modelov skladom