Vrátenie tovaru

V prípade záujmu, môže kupujúci u predávajúceho uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tovar, zakúpený na stránkach www.timestore.sk však môže kupujúci vrátiť do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po následnom doručení žiadosti o odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, budú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky v plnej výške tovaru, ktorý bol predmetom žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Finančné prostriedky budú kupujúcemu poukázané do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

Postup pri vrátení tovaru (odstúpení od kúpnej zmluvy)

1.) tovar na vrátenie odošlite ako balíkovú zásielku (nie na dobierku a nie kuriérskou službou), Slovenskou poštou na adresu: CANADA 2015 s. r. o., P.O.BOX 263, Vlastenecké námestie 4, 851 01 Bratislava

Jedná sa o odberné miesto, odkiaľ je zásielka následne prepravená priamo do sídla našej spoločnosti. Po fyzickom prebratí zásielky Vás budeme informovať a Vašu žiadosť obratom spracujeme.

2.) vyplňte a vytlačte žiadosť o Odstúpenie od  kúpnej zmluvy uzatvretej na diaľku, ktorý nájdete na:

Odstúpenie od zmluvy

 V žiadosti prosíme vyplňte všetky modré a povinné polia, teda:

1. Meno a priezvisko, adresu a kontakt (Meno a priezvisko majiteľa, ale aj Meno a priezvisko objednávateľa - uvedené na faktúre, v prípade, ak nie je totožné)

2. Číslo objednávky (Variabilný symbol)

3. Dátum prevzatia tovaru

4. Číslo faktúry (obdržali ste v balení spolu s tovarom)

5. Zvoľte možnosť, či chcete vrátiť všetok tovar z faktúry, alebo iba časť (v prípade ak iba časť, prosíme do poľa vpíšte kód tovaru z faktúry, napr. Casio GA-100-1A1ER)

6. Suma na vrátenie (suma tovaru, alebo tovarov, ktoré žiadate vrátiť)

7. Číslo účtu v tvare IBAN (na tento účet budeme posielať finančné prostriedky za vrátený tovar)

8. Sumarizácia zásielky

9. Dátum podania žiadosti, miesto podania a podpis

3.) zabaľte tovar na vrátenie a nezabudnite do balenia priložiť:

- originál faktúry ako doklad o kúpe

- vyplnenú žiadosť o odstúpenie od zmluvy

- tovar v originálnom a kompletnom balení spolu s príslušenstvom (ak bolo súčasťou objednávky)

 

Ako správne zabaliť tovar, ktorý posielate do eshopu:

  • Používajte kvalitný obalový materiál: Ideálnym obalom je tvrdý a dostatočne pevný kartón alebo kartónová krabica. Zvláštnu pozornosť venujte nepriepustnosti a odolnosti obalového materiálu. Vlhkosť či opotrebenie obalového materiálu môže zásadne ovplyvniť jeho schopnosť chrániť obsah zásielky.
  • Použite vhodnú veľkosť krabice: Obal zásielky by mal vždy zodpovedať tomu, čo je vnútri. Obsah zásielky by mal byť fixovaný a nemal by sa v prepravnom obale voľne pohybovať, ale ani vyčnievať von.
  • Vyplňte voľný priestor fixačným materiálom: Voľné miesto vnútri zásielky vyplňte ľubovoľným mäkkým materiálom, napr. novinami, roztrhaným kartónom alebo vzduchovými vankúšikmi. Prepravovaný obsah musí byť fixovaný, tovar by sa nemal v prepravnom obale voľne pohybovať.
  • Poriadne krabicu zalepte: Zásielku zalepte tak, aby z nej nič nemohlo vypadnúť. Najlepším spôsobom je lepenie do kríža. V prípade potreby prelepte zásielku aj na rizikových miestach (napr. spoje na hranách).
  • UPOZORNENIE: pokiaľ zvolíte na prepravu tovaru listovú obálku, eshop nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu obsahu. Reklamačný poriadok našich dopravcov tento typ straty hodnotí ako nevhodné balenie zo strany odosielateľa a zodpovednosť za stratu plne preberá zákazník.

 

Vrátenie tovaru nad rámec zákonnej lehoty nie je možné ak:

a) tovar javí známky opotrebovania vplyvom používania

b) tovar bol poškodený

Presné znenie Odstúpenia od zmluvy môžete nájsť na stránke obchodných podmienok v bode 10.

Obchodné podmienky

  • Bez udania dôvodu 30 dní na vrátenie tovaru

  • Sme overený obchod 97 % spokojnosť

  • 100 % garancia pôvodu Výhradne originálny tovar

  • Expedujeme každý pracovný deň 9618 modelov skladom