Reklamácia

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinny tovar po jeho prevzatí prekontrolovať tak, aby zistil prípadné chyby a závady na výrobku. Prípadne závady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firmy (ideálne emailom). Za závady vzniknuté prepravcom neručíme (je potrebné spísať škodový/reklamačný zápis s prepravcom).

Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním

b) vady vzniknuté nesprávnym používaním výrobku

Upozornenie: opotrebovanie kožených remienkov, vybitá batéria, bežné opotrebenie výrobku používaním, zatopené hodinky cez povytiahnutú korunku, vypadnutá/zlomená korunka alebo vypadnutie/uvoľnenie kamienkov (možnosť servisu doplnenia vypadnutých kamienkov, po preverení ich dostupnosti, vieme zrealizovať v rámci zachovania dobrých vzťahov so zákazníkom) nie sú predmetom záručných opráv.

Postup pri reklamácií:

1. reklamovaný produkt zašlite ako balíkovú alebo listovú zásielku (nie na dobierku a nie kuriérskou službou), Slovenskou poštou na adresu: CANADA 2015 s. r. o., P.O.BOX 263, Vlastenecké námestie 4, 851 01 Bratislava

Jedná sa o odberné miesto, odkiaľ je zásielka následne prepravená priamo do sídla našej spoločnosti. Po fyzickom prebratí zásielky Vás budeme informovať a Vašu žiadosť obratom spracujeme.

2. vyplňte a vytlačte reklamačný protokol tu:

Reklamačný a opravný protokol

Vyplňte prosím všetky modré bunky. Príklad:

1.Meno a priezvisko

Meno a priezvisko majiteľa, ale aj Meno a priezvisko objednávateľa (uvedené na faktúre) v prípade, že nie je totožné. 

2. Tovar zakúpený u

Timestore.Sk alebo Timestore.Cz

3. Číslo dokladu

Variabilný symbol - číslo objednávky

4. Reklamovaný tovar

Kód tovaru z faktúry (napr. Casio GA-100-1A1ER)

5. Popis závady, predmet reklamácie

Príklad: hodinky sa rosia, meškajú, nefungujú, odpadnutý index, nefunkčný displej/analóg, odpadnutá ručička, nefunguje tlačítko, zatopené hodinky, hodinky meškajú XY minút/sekúnd za deň/týždeň, nefunkčný chronograf alebo iná funkcia

 

Pozor:opotrebovanie kožených remienkov, vybitá batéria, bežné opotrebenie výrobku, zatopené hodinky cez povytiahnutú korunku alebo vypadnutá/zlomená korunka nie sú predmetom záručných opráv

Vašu reklamáciu vybavíme čo možno najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia

Presné znenie reklamačného poriadku môžete nájsť na stránke obchodných podmienok v bode 8.

Obchodné podmienky

 

  • Bez udania dôvodu 30 dní na vrátenie tovaru

  • Sme overený obchod 97 % spokojnosť

  • 100 % garancia pôvodu Výhradne originálny tovar

  • Expedujeme každý pracovný deň 9618 modelov skladom