Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade záujmu, môže kupujúci u predávajúceho uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tovar, zakúpený na stránkach www.timestore.sk však môže kupujúci vrátiť do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po následnom doručení žiadosti o odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, budú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky v plnej výške tovaru, ktorý bol predmetom žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Finančné prostriedky budú kupujúcemu poukázané do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Postup pri vrátení tovaru (odstúpení od kúpnej zmluvy)

1.) tovar na vrátenie odošlite ako balíkovú alebo listovú zásielku (nie na dobierku) poštou, alebo kuriérskou službou na adresu: W25 s.r.o., Wolkrova 25, 851 01 Bratislava

2.) vyplňte a vytlačte žiadosť o Odstúpenie od  kúpnej zmluvy uzatvretej na diaľku, ktorý nájdete na:

www.timestore.sk/file/odstupenie-od-zmluvy

 V žiadosti prosíme vyplňte všetky modré a povinné polia, teda:

1. Meno a priezvisko, adresu a kontakt (Meno a priezvisko majiteľa, ale aj Meno a priezvisko objednávateľa - uvedené na faktúre, v prípade, ak nie je totožné)

2. Číslo objednávky (Variabilný symbol)

3. Dátum prevzatia tovaru

4. Číslo faktúry (obdržali ste v balení spolu s tovarom)

5. Zvoľte možnosť, či chcete vrátiť všetok tovar z faktúry, alebo iba časť (v prípade ak iba časť, prosíme do poľa vpíšte kód tovaru z faktúry, napr. Casio GA-100-1A1ER)

6. Suma na vrátenie (suma tovaru, alebo tovarov, ktoré žiadate vrátiť)

7. Číslo účtu v tvare IBAN (na tento účet budeme posielať finančné prostriedky za vrátený tovar)

8. Sumarizácia zásielky

9. Dátum podania žiadosti, miesto podania a podpis

3.) zabaľte tovar na vrátenie a nezabudnite do balenia priložiť:

- originál faktúry ako doklad o kúpe

- vyplnenú žiadosť o odstúpenie od zmluvy

- tovar v originálnom a kompletnom balení spolu s príslušenstvom (ak bolo súčasťou objednávky)

Vzor vyplnenej žiadosti o Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

  

Vrátenie tovaru nad rámec zákonnej lehoty nie je možné ak:

a) tovar javí známky opotrebovania vplyvom používania

b) tovar bol poškodený

Presné znenie Odstúpenia od zmluvy môžete nájsť na stránke obchodných podmienok v bode 10.

www.timestore.sk/Stranky/Obchodne-podmienky